Energetické problémy elektroteplených zařízení

1. ročník Mgr. denní, LS 2024

Podmínky pro udělení zápočtu, body ze cvičení
Příklady do cvičení

Otázky ke zkoušce 
Průběh zkoušky

Úvodem

Přednášky

Termíny

Kontakt

Studijní materiály

Projekty (všechny odevzdat do 5. 5. 2024 do LMS) 

Laboratorní úlohy (protokoly v papírové formě odevzdat do 24. 4. 2024) 

Samostatný úkol 


Datum poslední aktualizace 24. 4. 2024.