Technická dokumentace (TD)

 

1) Základní informace o předmětu

 

 

garant předmětu:

Ing. Petr Moldřík, Ph.D.

 

rozsah předmětu: 2+2

 

 

přednášející:

Ing. Petr Moldřík, Ph.D.

  počet kreditů: 4

 

 

vedoucí cvičení:

Ing. Petr Bos, Ing. Martin Gruss, Ing. Ladislav Novosád

     

 

 

určen pro studenty:

bak. i mag. studia a případné zájemce

 

   

 

 

osnova předmětu:

viz IS EDISON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) CVIČENÍ A PROTOKOLY (požadavky, zadaní protokolů, další informace )  
  Náplň cvičení, požadavky a podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu

pjevy-návod  

 
       
 

Oficiální softwarová podpora pro cvičení a vypracovávání protokolů:

 

 
 

A) SolidWorks - Education Edition (dlouhodobá školní multilicence)

B) SolidWorks - Student Design Kit (volná verze pro studenty předmětu)

Instalační DVD SolidWorks-Student Kit si mohou studenti vyžádat u vedoucích cvičení.

Platnost této studentské verze je 365 dní od nainstalování.

Další informace viz. stránky výrobce:  www.solidworks.cz nebo www.solidworks.com 

 

 

 

Zadání protokolů

(pořadí protokolů a jejich obsah může být v konkrétním semestru a u příslušného cvičícího individuálně změněno!)

 

 

Název úlohy

Zadání úlohy

 

 
 

Desky pro zakládání a odevzdání protokolů (výkresů a sem.práce)

pjevy-návod    
 

Rohové razítko (+CAD verze + fonty)

 
         
  Úloha č.1: Výkres strojní součásti       
 

Úloha č.2: Schéma obvodové z oblasti elektrotechniky

      
  Úloha č.3: Schéma energetického rozvodu (světelný a zásuvkový)       
  Úloha č.4: Schéma plošného spoje       
  Úloha č.5: Schéma blokové       
  Úloha č.6: Graf       
  Semestrální práce (projekt): Dokumentace elektroinstalace bytu       

 

 

 

2) Základní doporučená literatura ke studiu  

 

 

 

 

autor

název

vydavatel

 

 

Drastík, F.:

Normativně tech. dokumentace

MONTANEX,

Ostrava 1989

 

 

Kotlanová, A.:

Tvorba tech. dokumentace v elektrotechnice

VŠSE Plzeň 1991

 

 

Drastík, F.:

Technické kreslení podle mezinárodních norem I,

2. vydání - pravidla tvorby výkresů ve strojírenství

ČVUT Praha, 1987

skriptum

 

 

Toman, J.:

Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II

- pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví

 

 

 

Poláček D.:

Technické kreslení podle mezinárodních norem III

- pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice