Energetické problémy elektrotepelných zařízení

1. ročník Mgr.  kombinovaná forma, LS 2024

Podmínky pro udělení zápočtu, body ze cvičení, výsledky ze cvičení 
Příklady do cvičení 
Otázky ke zkoušce 
Průběh zkoušky  

Úvodem

Termíny tutoriálů v pátky 7:15 - 10:30 na EB 119

Kontakty

Přednášky

Cvičení

Studijní materiály

Projekty (všechny odevzdat do 5. 5. 2024) 

Laboratorní úlohy (protokoly odevzdat do 5. 5. 2024) 

Datum poslední aktualizace 24. 4. 2024.