Bezpečnost v elektrotechnice
a
Bezpečnost práce v laboratořích FEI


Pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Současné studijní materiály:
Osnova školení
Prezentace k přednáškám
Učební text
Seznam testových otázek


Studijní materiály z minulých let, lze je použít pro doplnění studia, ale nejsou nutné:
Bezpečnost v elektrotechnice
Bezpečnost práce v laboratořích FEI
Studijní opory pro kombinovanou formu studia