Výroba elektrické energie

Biomasa

Jaderná energetika

Kogenerace

Obnovitelné zdroje energie

Palivové články

Solární energie

Větrná energie

Vodní energie