Jak se správně píše...?

m_gold.gif (138 bytes)  mn, nn, vn, vvn, zvn
Uvedené zkratky se správně podle ČSN 33 0010:1982 píší malými písmeny. Vznikly pro označení:

Pro uvedená napětí se z angloamerických i mezinárodních podkladů začínají uplatňovat zkratky:

m_gold.gif (138 bytes)  st, ss
Obdobně ČSN 33 0010:1982 uvádí zkratky st a ss, které se rovněž píší malými písmeny. Vznikly pro označení:

Mezinárodně i v Evropě jsou normalizovány zkratky:

Zkratky AC a DC postupně vytlačují z technických norem, ale především pak z označení na přístrojích, původní české zkratky st a ss.

m_gold.gif (138 bytes)  var, kvar
Píší se malými písmeny (i když uvedené jednotky mají svůj původ v dřívějším tak zvaném voltampéru reaktivním)

m_gold.gif (138 bytes)  V.A, kV.A
Mezi jednotkami, jejichž součin tvoří složenou jednotku, se píše tečka (může se používat tečka na řádku, i když správnější by byla tečka v polovině výšky). Předpony vyjadřující dekadický násobek veličiny (k, m, M, d, c atd.) se píší bez mezery mezi značkou předpony a značkou jednotky.

m_gold.gif (138 bytes)  U, I, P, R, S - V, A, W, W , V.A
Značky veličin - tj. např. napětí U, proudu I, výkonu P (např. ve vzorcích, na přístrojích - všude, kde se používají) se tisknou kurzívou, tj. skloněným typem písma.
Značky jednotek - tj. např. volt V, ampér A, watt W se píší normálním (stojatým) písmem.

m_gold.gif (138 bytes)  Umax = 500 V      U = 500 Vmax
Ke značce jednotky se nepřidávají indexy nebo další informace. Další přídavné informace (pro rozlišení druhu veličiny, pořadí, jejího charakteru) se přidávají k základní značce veličiny jako index (čísla, písmena, matematické a jiné značky).